ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด!!นำพสกนิกรชาวร้อยเอ็ด ประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
เมื่อวันที่ (5 พ.ค. 62) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตุลาการทหาร ตำรวจ จิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
จากนั้น ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ห้วงที่ 2) การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุยาตตราสถลมารค ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ด้วยความชื่นชมในพระบารมี สร้างความปลาบปลื้มใจ แก่ข้าราชการทุกภาคส่วน กำลังพลจิตอาสา และประชาชนชาวชัยภูมิ ที่ได้มีส่วนร่วมชื่นชมในพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นอย่างยิ่ง
/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้รายงาน
ขอขอบพระคุณเครดิตภาพ-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ทีมข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด