จ.ศรีสะเกษ ผู้ว่านำข้าราชการประชาชนสวมเสื้อเหลืองเฝ้ารับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สุดปลื้มปิติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเสด็จเยี่ยมราษฏรที่ จ.ศรีสะเกษถึง 10 ครั้ง

0
63
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ศรีสะเกษ ผู้ว่านำข้าราชการประชาชนสวมเสื้อเหลืองเฝ้ารับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สุดปลื้มปิติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเสด็จเยี่ยมราษฏรที่ จ.ศรีสะเกษถึง 10 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ นายทรงพล ใจกริ่ม นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกสังกัด จิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า สวมชุดจิตอาสา และสวมเสื้อสีเหลืองมาร่วมพิธีจำนวนมาก โดยได้ร่วมกันนั่งชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ทำการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 08.40 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 22.00 น. ซึ่งได้มีการติดตั้งจอมอนิเตอร์ไว้ตามจุดต่าง ๆ ไว้ภายในหอประชุม และมีการจัดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ไว้บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามสมพระเกียรติ

ส่วนบริเวณด้านข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยในวันนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษนำโดย นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มาร่วมกันดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีกว่า 1,000 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มาแล้วจำนวน 10 ครั้ง โดยได้ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และทรงเยี่ยมราษฏรตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล โดยได้มีพระราชดำริ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ให้แก่ราษฎร ในบริเวณพื้นที่รอบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เพื่อให้มีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้พิจารณาช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทำให้ราษฏรชาว จ.ศรีสะเกษ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม สร้างความปลื้มปิติแก่ราษฏรชาว จ.ศรีสะเกษอย่างหาที่สุดมิได้ ////

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ