พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ป.4 พัน.4 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร, นายสิบ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ โดยหน่วยได้จัดรถครัวสนามโรงครัวพระราชทาน บริการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนจิตอาสา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

0
100
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

– เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62 เวลา 0830 – 1600 พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.ป.4 พัน.4 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร, นายสิบ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ โดยหน่วยได้จัดรถครัวสนามโรงครัวพระราชทาน บริการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนจิตอาสา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จว.น.ว.