จ.นครนายก ชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ วัดอุดมธานีพระอารามหลวง ชมกาแรถ่ายทอดสดโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
101
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นครนายก 5/5/62 ชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
วัดอุดมธานีพระอารามหลวง ชมกาแรถ่ายทอดสดโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ ชมการถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆและผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท จำนวน 89 คนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ ทีมข่าวภูมิภาค
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก