ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

0
39
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ ( 5 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 08.40 น. นายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายสุเทพ วงษ์พาณิช ,นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร , นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมการรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ มีประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ประชาชนได้รับชมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สำหรับการดูแลประชาชนที่มาร่วมงาน จังหวัดนครสวรรค์ได้ประสานจัดโรงครัวพระราชทานซึ่งจะมีอาหารและเครื่องดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ได้รับประทานอาหารฟรีตลอดงาน ร่วมถึงมีจุดให้บริการด้านการแพทย์หากมีการเจ็บป่วยฉุกเฉินจะสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรม ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคมนี้ โดยกำหนดการสำหรับวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด การถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 07.00 – 20.30 น. (การแต่งกาย ข้าราชการ/จิตอาสา แต่งเครื่องแบบจิตอาสา สำหรับประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เวลา 15.00 – 17.50 น. (การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก / จิตอาสา : แต่งเครื่องแบบจิตอาสา / ประชาชนทั่วไป : เสื้อสีเหลือง)