กองทัพภาคที่ ๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว

0
51

กองทัพภาคที่ ๓ รับมอบผ้าห่มกันหนาว
พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก คุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณห้องโถง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ด้วยคณะผู้บริหารปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้มามอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด เพื่อสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๓ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตามบริเวณเทือกเขาและหมู่บ้านชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวเป็นจำนวนมาก ตามนโยบายรัฐบาลได้ให้กองทัพบกดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในทุกด้าน โดยให้ความช่วยเหลือในทันที หากเกิดภัยหรือความเดือดร้อน โดยไม่รอให้ขยายวงกว้าง รวมทั้งการป้องกันการเกิดภัยทุกชนิดด้วย
จากนโยบายดังกล่าวกองทัพภาคที่ ๓ จะได้ดำเนินการ นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ที่ห่างไกลและมีความจำเป็นมากที่สุดก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ได้ทันท่วงทีและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

ปรีชา นุตจรัส ราย งาน