เมื่อ 4 พ.ค.62, 0730 พล.ต.วรพล
วรพันธ์ ผบ.มทบ.42 มอบหมายให้ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมชมพระราชพิธี โดยมี นาย ราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อ.เมืองจ.สงขลา