ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธี ตักบาตร พระภิกษุ จำนวน 180 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

0
46
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธี ตักบาตร พระภิกษุ จำนวน 180 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   วันท่ี 4 พ.ค.62 เวลา 7.00 น.
นาง กรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม กอ.รมน.น.ว. และคณะกรรมการชมรมฯ
ร่วมพิธี ตักบาตร พระภิกษุ จำนวน 180 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก @ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง