a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“นักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี !จิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”มีความภาคภูมิใจปลื้มปิติ ที่ได้ช่วยโรงครัวพระราชทานทำอาหารแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพิธีมหามงคลอันยิ่งใหญ่!!

ณ.จุดอาหารพระราชทาน บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี )ระหว่างวันที่ 4 -6 พฤษภาคม 2562 ดร.กฤษฏาภรณ์ รุจิธำรงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรี ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ให้นำคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”จำนวนกว่า 100 คนไปช่วยบริการประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทางวัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี รับทำโรงครัวพระราชทานร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ ม.กรุงเทพธนบุรี เพื่อนำแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอันเป็นมหามงคลอันย่ิงใหญของปวงชนชาวไทย

ทางด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจปลื้มปิติที่ได้มาร่วมงานอันย่ิงใหญ่เป็นมงคลของคนไทยทั่วประเทศ พร้อมจะจดจำไปตลอดชีวิต และนำไปเล่าให้ลูกหลานได้ฟังต่อไปด้วย!!

#############################