จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสุเทพ วงษ์พานิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางจิตรา หมีทอง ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ จิตอาสา องค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง