นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ฉ่ำมะณี ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีส่งทหารใหม่ ของ อ.เมืองร้อยเอ็ด

0
92

เรียน ผู้บังคับบัญชา -เพื่อกรุณาทราบ เมื่อ 030700 พ.ค.62 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ฉ่ำมะณี ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีส่งทหารใหม่ ของ อ.เมืองร้อยเอ็ด ณ หอประชุม อำเภอฯ โดยมียอดทหาร ส่ง มทบ.27 จำนวน 72 นาย และส่ง ทร. จำนวน 9 นาย
รวม 81 นาย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/////////////////
ให้เครดิตภาพ ข่าว=ป.
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้รายงาน ข่าว