สำนักงานจัดหางานจังหวัดตากจัดพิธีมอบเงินกองทุนให้ทายาทผู้เสียชีวิตที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
วันนี้ (7 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบเงินกองทุนให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เนื่องด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากได้รับคำร้องจากนางสาวอุไรวรรณ พรมวงษ์ อยู่บ้านเลขที่ 98/2 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นภรรยาของนายวิทยา พรมวงษ์ คนงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เนื่องจากไหลตาย ขณะที่ไปทำงาน ณ ประเทศใต้หวัน โดยผ่านบริษัทจัดหางานเบสท์ เพอร์ เฟคท์ จำกัด ตามสัญญาจ้าง 3 ปี ทั้งนี้กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไปทำงานต่างประเทศ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่นางสาวอุไรวรรณ พรมวงษ์ ซึ่งเป็นทายาทของสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดตาก เปิดเผยว่า การเดินทางไปทำงานต่างประเทศและสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไปทำงานต่างประเทศนั้น คนหางานจะได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ เพราะหากมีเหตุที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯมอบให้แก่ทายาทต่อไป

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน