จ พิษณุโลกพล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้อำนวยการ จัดกำลังพลและเครื่องมือ ร่วมกับ กำลังพลของ พล.ร.4, บชร.3 และประชาชนจิตอาสารวม300 นาย ดำเนินการ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ของริมฝั่งแม่น้ำน่าน ทำให้ทัศนียภาพ ของริมฝั่งแม่น้ำน่าน สวยงาม สะอาด น่ามอง และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่สาธารณะในชุมชนของตนเอง ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว