มีข่าวดีมาบอก
โครงการประกวดหนังสั้น ความยาว 3-5 นาที
และโครงการประกวดภาพนิ่ง ภายใต้ #โครงการเส้นทางแห่งความสุข กับ GC

*** ชิงเงินรางวัลรวม 700,000 บาท ***

หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข”
(Rayong’s Undiscovered Happiness)

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มาร่วมกันถ่ายทอดความสุขของชาวระยองในมุมมองใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนผ่านเลนส์ เพื่อให้จังหวัดระยองเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

กำหนดการ
• เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2562
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รีบสร้างสรรค์ผลงานกันนะครับ

………………………………………

Link Download ใบสมัคร และรายละเอียดโครงการ:
https://drive.google.com/open?id=1DlafiByv5lBknpGe9yNkPnxD7bhSaCmX

Link สมัคร Online:
https://forms.gle/yoyizZEQLx8jsU747