กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯประชุมสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน

0
69

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลฯประชุมสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562

ทั้งนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และเทศบาลนครนครสวรรค์มีแนวทางด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยส่งเสริมให้ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ดูแลสุขภาพของประชาชนในทุกช่วงวัย เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งทำให้สามารถกำหนดโครงการและแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ได้ตรงกับปัญหาและความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการด้านการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ภาคประชาชน สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอเพื่อรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ อาทิ
– โครงการข้อเข่าดี ชีวีมีสุข ด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย
– โครงการโยคะเพื่อชีวิตพิชิตออฟฟิตซินโดรม
– โครงการฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ ปลอดภัยห่างไกลโรค ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ ฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อการเลือกซื้อสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสุขภาพ
– โครงการฝึกสอนว่ายน้ำให้แก่นักเรียน
– โครงการรักใสใส หัวใจว้าวุ่น ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยวัยเจริญพันธุ์ และเพศศึกษา แก่นักเรียน