กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ รวมพลังจิตอาสาตำบลวัดไทรย์ ร่วมใจกันทำความสะอาด เก็บกวาด ขยะ รอบ บ้าน วัด โรงเรียน

0
99
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ รวมพลังจิตอาสาตำบลวัดไทรย์ ร่วมใจกันทำความสะอาด เก็บกวาด ขยะ รอบ บ้าน วัด โรงเรียน

วันที่ 3 พฤษภาคมพ.ศ. 2562 เวล8.30น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ นำโดยนางเฉลา. ผกาแก้ว นายก อบต.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองนายกฯข้าราชการ. พนักงาน ลูกจ้าง รวมพลังจิตอาสา ผู้ใหญ่บ้าน อบต.อสม.ช่วยกันเก็บกวาดขยะปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมรอบบ้าน รอบวัด รอบโรงเรียน หาดทรายงาม สองข้างทาง ถนนสายหลักและซอยในหมู่บ้านชุมชน ช่วยกันเก็บกวาดเศษวัตถุพลาสติก ขยะใบไม้แห้งที่สะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ไฟใหม้ หรือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคในช่วงฤดูร้อน. ที่สำคัญทำให้ถนนหมู่บ้านเป็นระเบียบสะอาดงามตาน่ามอง