ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประกอบ. ธีวีระพันธ์ รกท.พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้นำทัองที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วม kick off โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
147

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประกอบ.
ธีวีระพันธ์ รกท.พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้นำทัองที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วม kick off โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์