a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลาย 10 หลังคาเรือนบางหลังหลังคาเปิดไปทั้งหลัง ประชาชนไร้ที่อยู่ ปภ.นครราชสีมาเร่งออกสำรวจความเสียหายเป็นการด่วนและได้พบผู้ประสบเหตุภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 น. ทำให้มีบ้านเรือนราษฎร โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงจอดรถ บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลบัลลังก์ ได้รับความเสียหาย ดังนี้
1. บ้านเรือน จำนวน 8 หลัง
2. โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงจอดรถ จำนวน 3 หลัง

รวม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 11 ครัวเรือน
ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
ทั้งนี้ นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย ได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ต่อไป ขอบคุณภาพข่าวจาก ปภ นครราชสีมา