จังหวัดหนองคายจัดพิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

0
78

จังหวัดหนองคายจัดพิธีอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10
วันที่ 2 พ.ค. 62 ที่ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.หนองคาย พระเทพกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษประธานฝ่ายสงฆ์ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อุบาสกอุบาสิกา และชาวจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระเทพกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกษ
นายวิญญา ปลัดชวา ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติเรื่องข้อความชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยในต่างประเทศได้กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศจำนวน 6,830 รูประหว่างวันที่สองถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้จังหวัดหนองคายมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป แบ่งโดยแยกเป็นมหานิกาย จำนวน 70 รูป ธรรมยุต 38 รูป