พันเอกเกรียงชัย อนันตศานต์ รอง ผบ.มทบ.31(2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.31 ร่วมการแถลงข่าวและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ โฆษกกองทัพภาคที่3/กอ.รมน.ภาค3 ณ ห้องประชุม ร.4 พัน.1และร่วมประชาสัมพันธ์การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี2562 ผลัดที่1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.4พัน.1

0
227

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 เวลา14.00น พันเอกเกรียงชัย อนันตศานต์ รอง ผบ.มทบ.31(2) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.31 ร่วมการแถลงข่าวและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ โฆษกกองทัพภาคที่3/กอ.รมน.ภาค3 ณ ห้องประชุม ร.4 พัน.1และร่วมประชาสัมพันธ์การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี2562 ผลัดที่1 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.4พัน.1 โดย มีพ.อ.ชาตรี มณีพงษ์ ลธ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินงานได้แก่ การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ,การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ผ่านระบบโลจิสติกส์ , การขนย้ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภค , การจับกุมยาเสพติด , การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่
โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ชายไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 1/62 จะเข้ารายงานตัวต่อหน่วยทหารต่างๆ และจะเริ่มปรับสภาพร่างกายเพื่อให้พร้อมกับการฝึกทหารใหม่ ซึ่งกรมแพทย์ทหารบกได้มอบหมายให้หน่วยสายแพทย์กองทัพบกเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่มาตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน 2562 ได้แก่ การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ฝึกทหารใหม่ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั่วประเทศ การซักซ้อมการปฐมพยาบาลโรคลมร้อน และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทั้งในหน่วยฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อให้สามารถดูแลน้องๆ ทหารใหม่ได้อย่างปลอดภัย การกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยฝึกในการดูแล เช่น ติดตามอุณหภูมิกายประจำวัน, คัดกรองสีปัสสาวะ, การใช้โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับทหารใหม่ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน, การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อช่วยระบายความร้อนขณะฝึก โดยในระหว่างการฝึกได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อติดตามสถานการณ์ มีสายด่วนให้คำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง และได้นำโปรแกรม Heat Stroke Amed มาใช้สำหรับให้หน่วยฝึกสามารถส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาท์โฟนได้แบบ real time ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแล ให้ปลอดภัยจากโรคลมร้อน