นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด-สั่งการ!!!ให้ฝ่ายความมั่นคง – ตรวจหา-.558.ราย!!!_เจอ 1 เพื่อป้องกัน!!ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ!!

0
125

นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด-สั่งการ!!!ให้ฝ่ายความมั่นคง – ตรวจหา-.558.ราย!!!_เจอ 1 เพื่อป้องกัน!!ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด!!

                  ..อำเภอเมืองร้อยเอ็ด..
-วันพฤหัสบดีที่(2 พฤษภาคม 2562)-เมื่อเวลา 12.00 น. ตามแผนยุทธการสาเกตนคร ของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง ตรวจปัสสาวะ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าของอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล ในวันประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 558 ราย พบสารเสพติดเบื้องต้น จำนวน 1 ราย ซึ่งทางอำเภอได้ส่งยืนยันผลที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พบผลบวก มีสารเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) จะได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ต่อไป .

ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////////
..ขอขอบพระคุณ
** เครดิต**ภาพ_ข่าว ป.เอก
ศรีไพร ทูลธรรม – รายงาน
สื่อสำนักข่าว ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด