ด่วนจ.พะเยา อากาศร้อนจัดแล้งกระทบพืชผลทางการเกษตร

0
37

ด่วนจ.พะเยา อากาศร้อนจัดแล้งกระทบพืชผลทางการเกษตร

สภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ตลอดจนถึงภาวะภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยเฉพาะต้นกล้วยเกิดการเหี่ยวแห้งและหักกลางลำต้นยืนต้นตาย เป็นจำนวนมาก รวมทั้งพืชผลชนิดอื่นๆก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 39 องศาเซลเซียส

สภาพต้นกล้วยจำนวนมากของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลายจุดต้องได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยต้นกล้วยจำนวนมากที่เริ่มออกปลี และลูกแห้งเหี่ยวล้มตายเป็นจำนวนมาก จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และภาวะภัยแล้งที่เริ่มส่งผลกระทบขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรหลายชนิดเริ่มได้รับความเสียหาย จากภาวะอากาศที่ร้อนจัดและแล้งในช่วงนี้โดยสภาพอากาศในช่วงตอนกลางวันในช่วงนี้จะมีอุณหภูมิที่ร้อนจัด รวมทั้งเกิดภาวะแล้ง จึงส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรขาดน้ำ โดยเฉพาะต้นกล้วยจะมีลักษณะลำต้นจะแห้งเหลืองหักกลางลำต้นและเหี่ยวแห้งตาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับต้นกล้วยที่กำลังออกปลีและออกลูก

ขณะที่พืชผลชนิดอื่นๆก็กำลังเริ่มที่จะแห้งเหี่ยวตายเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภาวะแล้งจัดในช่วงนี้ ซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์หากไม่มีฝนตกลงมา ในพื้นที่คาดจะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร ของเกษตรกรขยายวงกว้างขึ้น