น้ำใจหลั่งไหลช่วยผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ ต เชียงเครือ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายชัย สุริรมย์ นายก ทต เชียงเครือ อ เมืองสกลนคร เผยว่าวันนี้พร้อมด้วยส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ปภ.และส่วนราชการองค์กรการกุศลพร้อมเครือข่าย ได้เดินทางไปร่วมมอบสิ่งของถุงยคงชีพ ให้กับชาวบ้านใรพื้นที่ตำบลเชียงเครือ อ . เมืองสกลนคร และช่วงเช้สที่ ศาลา อเนกประสงค์ วัดโนนแจ้ง บ้านหนองสนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผู้แทนสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นำโดย นางฉัตรฤดี ไพฑูรย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร นายปัณณวิชย์ กุลตังคะวณิชย์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสกลนคร เมตตาธรรมมูลนิธิจังหวัดสกลนคร นำโดย นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงเครือ นำโดย นายชัย สุริรมย์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำวน ๒๐๗ ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ตำบลเชียงเครือ
และในโอกาสนี้จึงขอขอบพระคุณ ผู้แทนสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิจังหวัดสกลนคร ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 207 ครัวเรือน /////ทีมข่าว นสพ คน นคร สกล