เปิดโครงการสวนสาธารณะเชียงแสน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
63

เปิดโครงการสวนสาธารณะเชียงแสน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะเชียงแสน ร่วมกับทหาร – ตำรวจ -จิตอาสา ให้กับชุมชน ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ร่วมกันปล่อยปลา จำนวน 100,000ตัว พร้อมกับปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 96 ต้น ณ บริเวณหนองแกลบ บ้านดอยจัน หมู่1 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้
////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน /////////////