นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปล่อยสัตว์น้ำและประธานพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ

0
103

วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปล่อยสัตว์น้ำและประธานพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณคลองนอกท่า-ท่าแพ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ว่าที่ ร.ต.เจษฎา เพชรเกลี้ยง
พงศพัศ หนูเอียด / รายงาน