นายกอบตนครสวรรค์ตกลุยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า วันที่ 2พ.ค 2562 นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้ มอบนโยบายให้กับสมาชิก อบต ถึงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและวันนี้ที่หมู่ที่2 กับหมู่ที6 ตำบลนครสวรรค์ตก มี คุณทิพวรรณ ศรีแจ่ม ส.อบต หมู่ 2 คุณวาสนา ภูสันต์ และนายนิติ อุปภา ส.อบต.หมู่6 สมาชิก.ส.อบต.ได้ออกณรงค์การป้องกัน ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในชุมชนต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย