จังหวัดร้อยเอ็ด-จัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค

0
81
  • จังหวัดร้อยเอ็ด-จัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562)เมื่อเวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วม

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกในส่วนภูมิภาคขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ โดยมีการจัดนิทรรศ
การ 2 ส่วนประกอบด้วย ส่วนที่ 1
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมีเนื้อหา
เช่น ตราสัญลักษณ์และความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายกำหนดการพระราชพิธีความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง
และพระราชพิธีเบื้องปลายส่วนที่ 2
พระราชกรณียกิจในพื้นที่ เช่นเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินโครงการจิตอาสาพระ
ราชทาน 904 วปร. และพระมหา
กรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน

/////////««««»»»»»»

**ขอขอบพระคุณ**
**เครดิต **ภาพ-ข่าว,A_o_F
ผู้รายงานข่าว«:» ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าว «:» สำนักข่าว ฯ
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด