“ผบก.ตม.6!!เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาด ล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายในห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก !!

เพื่อเป็นไปตามแผนถวายความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562 )เวลา 10.00 น. ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 พลตำรวจตรีเจษฎา ใยสุ่น ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ในห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 โดยร่วมกับ ด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่, กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง, กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3, สถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 145 นาย, รถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ BMW จำนวน 10 คัน รถยนต์วิทยุทางหลวงและท่องเที่ยว จำนวน 3 คัน และรถจักรยาน ยนต์ จำนวน 2 คัน เพื่อปฏิบัติตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือที่มีพฤติกรรมจะเข้ามากระทำความผิดทางอาญาหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย ในห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ผลการปฏิบัติห้วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าว ในห้วงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 – 30 เม.ย.62 ผลการจับกุมกระทำความผิดรวมทั้งสิ้น 805 ราย
1.จับกุมตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จำนวน 506 ราย เปรียบเทียบปรับ 269 ราย
2.จับกุมตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 1 ราย
3.จับกุมตามพระราชบัญญัติอื่น ๆ จำนวน 29 ราย

รวมกระทำความผิดทั้งสิ้น 805 ราย
การปฏิเสธเข้าเมืองตามมาตรา 12 รวมจำนวนทั้งสิ้น 138 ราย
ม.12(1)ไม่มีวีซ่าเข้ามาในราชอาณาจักร,เอกสารการเดินทางไม่สมบูรณ์ จำนวน 30 รายได้แก่สัญชาติออสเตรเลีย 1,บังคลาเทศ 3,เนปาล 4,เมียนมา 1, มาเลเซีย 17,อินเดีย 1,อินโดนีเซีย 3

ม.12(2)ไม่มีปัจจัยยังชีพ จำนวน 72 ราย ได้แก่ สัญชาติจีน 3, อินเดีย 32, รัสเซีย 10, เกาหลีใต้ 4, อเมริกา 3, ฟิลิปปินส์ 1,ไอซ์แลนด์ 1, ตุรกี 1, สวีเดน 1,เอสโตเนีย 2,ซาอุดิอาระเบีย 1, เนเธอร์แลนด์ 3,โปแลน 1,บังคลาเทศ 2, ปากีสถาน 1, ยูเครน 2,กัมพูชา 3, ลาว 1

ม.12(3) เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพเป็นกรรมกร จำนวน 16 ราย ได้แก่สัญชาติฟิลิปปินส์ 5, เบลารุส 1, คีร์กีซสถาน 1, มาเลเซีย 9

ม.12(2),(3) ไม่มีปัจจัยยังชีพ จำนวน 15 ราย ได้แก่ สัญชาติเมียนมา 15
ม.12(6) ต้องโทษจำคุกคดียาเสพติด จำนวน 2 ราย ได้แก่ สัญชาติเมียนมา 2,

ม.12(9) ไม่มีเงินติดตัว จำนวน 3 ราย ได้แก่ สัญชาติรัสเซีย 1 และ มาเลเซีย 2!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ฯ/โฆษก บก.อก.สตม.!!เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

############################