จ.จันทบุรี ประกอบพิธีคลิปผมนาค บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เย็น และ ค่ำ วันนี้ ( 1 พ.ค.62 ) ที่ วัดบูรพาพิทยาราม ( พระอารามหลวง ) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ มหาผล ศิริกุล และ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา บิดา มารดา และญาติของนาคที่เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมพิธีขลิบผมนาค ก่อนที่พระภิกษุสงฆ์จะโกนหัวนาค หลังจากนั้น นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา บิดา มารดา และญาติของนาคร่วมพิธีเทศน์สอนนาคและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และมีพระครูอนุกูลสังฆการ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดชมพูคีรีธาราม เทศน์สอนนาค ส่วนวันพรุ่งนี้จะได้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยแยกไปตามวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบททั้งสิ้น 106 รูป แยกเป็นมหานิกาย 85 รูป และ ธรรมยุตินิกาย 21 รูป การจัดพิธีบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นการหลอมรวมใจของชาวพุทธในการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก