นายอำเภอ เมืองร้อยเอ็ด-สืบสานฯวันบูรพาจารย์ สรงน้ำ เจดีย์บรรพบุรุษบูรพาจารย ์วัดเก่าหนองโป่ง หมู่ที่ 12 บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562,

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-
วันพุธที่(1พฤษภาคม 2562)แรม 11ค่ำ เดือน 5 เมื่อเวลา 10.30 น.-นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธาน ในพิธี วันบูรพาจารย์ประจำปี 2562 ในครั้งนี้คณะองค์การบริหารส่วนท้องที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเตรียมต้อนรับ ด้านหน้า บริเวณทางเข้าวัด พร้อมแห่ต้นดอกไม้เงิน ด้วยคณะทีมกลองยาว เสียง อีสาน อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมทำพิธี นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จุดธูปเทียน บูชาพร้อม พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต-ผู้บังคับการ สถานีตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็ด นายอุทัย เทพพล นายกอบต.ดงลาน พร้อม นายคมวิทย์ บุญวิเศษ ปลัดอบต.ดงลาน ปกครองส่วนท้องที่ปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันสารวัตร,ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ นาง ดาวรุ่ง ผ่องศาลา ผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชน ได้กล่าวรายงานถึงจุดประสงค์ในการจัดงาน วันบูรพาจารย์ซึ่งเป็นวันซึ่งเป็นงานประจำปี 2562 และทางวัดก็ได้จัดขึ้นทุก วันที่ 1 เดือนพฤษภาคมของทุกปีและได้ยึดถือ เป็นวันสำคัญของทางวัดซึ่งเป็นการคารวะ องค์หลวงปู่ใหญ่อันเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าลูกหลานชาวบ้านหนองจิกและหมู่บ้านใกล้เคียงที่เคารพสักการะ เลื่อมใสศรัทธา และได้เรียนเชิญนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพลตำรวจตรี สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำวางเครื่องสักการะหน้ารูป ท่านพระครูวิญ-ญา-ภิ-ธาน-ธำ-รงค์ (มหาพา จันทะโชโต)ผู้เป็นบรมครูบรมธาตุอาจารย์วัดเก่าหนองโป่ง พร้อม นายอุทัย เทพพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นตัวแทน ทุกท่านวางเครื่องสักการะหน้ารูป คุณตาอยู่ คุณย่าบุญถิ่น ทวีวัฒน์ผู้เป็นคุณโยมอุปถัมภ์วัดมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นซึ่งในปัจจุบันนี้คุณยายทองพูน โฆษิตจิรนันท์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณตาอยู่ คุณยายบุญสิน ทวีวัฒน์และคุณยายทองพูน โฆษิตจิรนันท์คือ คุณแม่ของท่านบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นเลือดเนื้อของเช้าบ้าน หนองจิกในปัจจุบันคุณยายทองพูนท่านยังได้ทำนุบำรุงอุปถัมภ์ค้ำชู บวรพระพุทธศาสนาโดยการอุปถัมภ์ค่าน้ำค่าไฟ อยู่ตลอดทุกเดือนเรื่อยๆมา การสร้าง องค์เจดีย์ ในครั้งนี้ท่านพระปลัดนิกร ธัมมวโร( เจ้าอาวาสวัดหนองโป่ง) จะได้กล่าวสักการะสรงน้ำ ตามประเพณีสืบต่อไปฯ

ในครั้งนี้มีเจ้าภาพ โรงทานอาหารน้ำดื่มปัจจัย 4 จากทั่วทุกสารทิศ มา ร่วม เป็นเจ้าภาพ ทำบุญ บริจาคอาหารน้ำดื่มต่างๆเป็นจำนวนมากพร้อม เปิด พิธี ชมหมอลำ ในงานในครั้งนี้ อย่าง ยิ่งใหญ่. เสร็จพิธีกราบนมัสการ ขอพร ได้รับเครื่องมงคลพุทธคุณ เพื่อขวัญและกำลังใจจาก พระปลัดนิกร ธัมมวโร เจ้า อาวาสวัดหนองโป่ง พร้อม รับประทานอาหาร ก่อนเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพฯ

…ณ วัดเก่าหนองโป่ง
หมู่ที่ 12 บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////««««»»»»»»

ภาพ/ข่าว«:»ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าว«:» สำนักข่าว สำนักข่าว
ประจำจังหวัด«:» ร้อยเอ็ด