“บก.ตม.1!ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 10 พ.ค.62!!

0
105

“บก.ตม.1!ระดมกวาดล้างอาชญากรรม
ห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 10 พ.ค.62!!

พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สั่งการให้ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือที่มีพฤติกรรมจะเข้ามากระทำความผิดทางอาญาหรือก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย เนื่องจากในห้วงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีบุคคลสาคัญและประชาชน เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาจจะมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลชาวต่างชาติที่ต้องการสร้างความวุ่นวาย หรือเป็นกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชนผู้ที่เดินทางมาร่วมงานดังกล่าว ทาให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงของประเทศ

พลตำรวจตรีปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้สั่งการให้ พันตำรวจเอกชัชวาลย์ ทิพย์พิชัย ผู้กำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และเจ้าหน้าที่สืบสวน ออกสืบสวนหาข่าว ตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์แก่เจ้าบ้านหรือสถานประกอบการต่างๆ เมื่อมีการรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยจะต้องแจ้งข้อมูลให้ สตม.ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล เบาะแสต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่หากพบการกระทาที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต(หลบหนีเข้ำเมือง) คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด(Overstay) โดยเน้นคนต่างด้าวกลุ่มสัญชาติเป้าหมายที่จะเข้ามาก่ออาชญากรรม ซึ่งจากการระดมกวาดล้างฯสามารถจับกุมคนต่างด้าว หลบหนีเข้าเมือง จำนวน 77 คน, อยู่เกินกำหนดฯ(Overstay) จำนวน 4 คน, ให้การซ่อนเร้น ช่วยเหลือคนต่างด้าว จำนวน 7 คน,พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ จำนวน 1 คน และความผิดตาม พ.ร.ก.การทำงานของคนต่างด้าวฯ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 95 คน

การแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณชน เพื่อความร่วมมือของประชาชน สถานประกอบการเกี่ยวกับการให้ที่พักอาศัยต่างๆ แก่คนต่างด้าว และสื่อมวลชนในการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่มีกระทำผิดกฎหมาย หากพบสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ Call Center 1178!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!

#############################