“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

0
1057
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณลานมังกร อุทยานสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งเพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมประสานพลังความสามัคคีโดยการรวมพลังจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการดำเนินการ พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคล อาทิ การจัดพิธีปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลพระราชทาน บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต คลองส่งน้ำบ้านวังเลา-บ้านหินก้อน บริเวณวัดศรีอุทุมพร (วัดหลวงพ่อจ้อย) , โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ใน 15 อำเภอ

ทั้งนี้กิจกรรม ประกอบด้วย การร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร ต้นกัลปพฤกษ์ ทาสี พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอุทยานสวรรค์ โดยอุทยานสวรรค์หรือหนองสมบุญ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนปอดของเมืองนครสวรรค์ ประกอบด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่และลานกีฬาสำหรับออกกำลังกาย ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์พัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะที่ได้รับรางวัล สวนสาธารณะระดับดีมากจากกรมอนามัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 314 ไร่ มีรั้วกั้นโดยรอบและมีถนนภายใน ระยะทางกว่า 3,000 เมตร ตรงกลางเป็นเกาะมีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ มีผู้นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา อาทิ เดิน วิ่ง แบดมินตัน ฟุตซอล แอโรบิค รำไทเก็ก รำวงย้อนยุด และออกกำลังกายโดยเครื่องออกกำลังกายไทยประดิษฐ์ ตลอดทั้งวันเป็นจำนวนหลายพันคน