“ตม.จว.สตูล ร่วมกับด่านศุลกากรประชุมวางแผนการปฏิบัติให้แก่กำลัง 3 ฝ่ายในการเข้มงวดร่วมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออกผ่านด่าน!!

เมื่อวันที่ (30 เม.ย.62) เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.ภูวสิษฏ์ เมฆี ผกก.ตม.จว.สตูล และนายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรวังประจัน ประชุมวางแผนการปฏิบัติให้แก่กำลัง 3 ฝ่ายในการบูรณาการร่วมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออกผ่านด่านพรมแดนวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล อย่างเข้มงวด

ในห้วงวันที่ 1 – 6 พ ค.62 มีการจัดชุดตรวจวัตถุระเบิด (EOD) และติดตั้งช่องตรวจบุคคลและสัมภาระ (walkthrough) ป้องกันการลักลอบนำอาวุธ วัตถุระเบิดเข้าราชอาณาจักร!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ฯ/โฆษก บก.อก.สตม.!!เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###########################