ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งบ้านนาอิน พร้อมขอบคุณเจ๊จุ้ยที่เสียสระแหล่งน้ำ เพื่อนำน้ำดิบผลิตน้ำประปาช่วยประชาชนกว่า 800 ครัวเรือน
.
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พ.ต.ท.เกรียงเดช ชัยบรรณ์ สวญ.สภ.นาอิน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน พื้นที่ประสบภัยแล้ง 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 5 และหมู่ 6 มีจำนวน 564 ครัวเรือน หมู่ 2 ที่จะต้องใช้รถส่งน้ำ 268 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 832 ครัวเรือน
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากการทำโครงการป้องกันยับยั้งภัยพิบัติต่างๆ ส่วนหนึ่งแล้ว จากนั้นเป็นการสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นน้ำดิบทำน้ำประปา แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร จึงมาได้แหล่งน้ำของนางศิริวิมล เหล็กสิงห์(เจ๊จุ้ย) อายุ 54 ปี ชาวบ้านตำบลนาอิน แต่พื้นที่แหล่งน้ำอยู่หมู่ 4 บ้านดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้ขอบคุณผู้มีน้ำใจเสียสระแหล่งน้ำ ให้ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน
.
“ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก สูบน้ำได้ชั่วโมงละ 200 ลิตร วันละ 4 ชั่วโมง ได้ 800 คิว โดยแหล่งน้ำนี้ ลึก 4 เมตร กว้าง 52 เมตร ยาว 59 เมตร จะใช้ได้อีก 8-10 วัน หลังจากนี้ ต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม คือลำน้ำน่าน แต่กระบวนการนำน้ำมาใช้ คือต้องใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของตำบลบ้านหม้อ เพราะจากแม่น้ำน่านมาที่ตำบลนาอินเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร” นายธนากร กล่าว
.
ด้าน นางศิริวิมล เหล็กสิงห์(เจ๊จุ้ย) อายุ 54 ปี ชาวบ้านตำบลนาอิน เจ้าของแหล่งน้ำ กล่าวว่า แหล่งน้ำแห่งนี้ขุดมาได้ 2-3 ปี เนื่องจากต้องการดินมาถม ปรับพื้นที่เป็นลานตากพืชผลทางการเกษตรของธุรกิจ แต่พอขุดลึกเข้าไปเจอตาน้ำจึงทำให้มีน้ำตลอด แต่ตนไม่ได้ใช้น้ำ และเห็นชาวบ้านบ้านนาอิน มีแหล่งน้ำที่แห้งขอด ไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จึงบอกให้ชาวบ้านนำน้ำไปใช้ฟรี โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะตนเห็นว่า ปีนี้แล้งจัด ทั้งชาวบ้านเอง และสัตว์เลี้ยง อย่างโค-กระบือ ไม่มีน้ำกิน ต้องไปหาแหล่งน้ำที่ไกลพื้นที่ จึงเปิดให้ชาวบ้านนำน้ำไปใช้ได้ อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้านได้ “เราให้เพราะเห็นว่าชาวบ้านลำบากจริงๆเป็นการให้ด้วยใจ ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ” นางศิริวิมล กล่าว
.
นายโกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน