จังหวัดร้อยเอ็ด – ช่วยเหลือ!!อัคคีภัย 74 !!ตำบลโนนรัง

วันอังคารที่(30เมษายน2562) แรม 10 ค่ำ เดือน 5 เมื่อเวลา13.30 น. ท่านประธานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อม นายเจนเจตน์ เจนนาวิน
นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และป้องกันอำเภอเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

-มอบของให้กับเจ้าของบ้านที่เกิดอัคคีภัย บ้านหินตั้ง เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

»»»»»»»»»»»»»»»»
ภาพข่าว ศรีไพร ทูลธรรม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด