a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สันติบาตจังหวัดสกลนคร ร่วม ทต .เชียงเครือมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบวาตภัย
วันที่​ 30 เม.ย. 62 นายชัย สุริรมย์ นายดเทศบาลตำบลเชียงเครือ อ เมือง จ สกลนคร เปิดเผยว่า จากการที่ในพื้นที่ตำบลเชียงเครือ ได้เกิดพายุฤดูร้อน เกิดขึ้นถึง 4ครั้งในเวลาไม่นาน ส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือน ชาวบ้านในพื้นที่เสียหาย และล่าสุดเมื่อเช้าวันที 29 เมษายน 2562 ที่ผ่าน มีความรุนแรงมากส่งผลให้บ้านเรือน ที่พักอาศัยของชาวบ้านเสียหายจำนวน 160 หลังคาเรือน ใน 9 หมู่บ้าน และสารณูปโภค ไฟฟ้าเสาล้มกว่า 20 ต้น น้ำประปาไม่มีใช้ชาวบ้านเดือดร้อน
วันนี้ได้มีหน่วยงาน สันนิบาต​จังหวัด​สกลนคร​ ร่วมกับเทศบาลตำบล​เชียง​เครือ​มอบ ถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย​ 9 หมู่บ้าน ในเขตตำบล​เชียง​เครือ​ จำนวน 207 ครัวเรือน ประชากรเดือดร้อน มากกว่า 500 คน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

นายก ทต เชียงเครือ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ปี 2560 สกลนครได้ประสบอุทกภัยจากพายุ เชินกา ทต เชียงเครือก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน และมาครั้งนี้ก็รุนแรง ยังไม่มีหน่วยงานไดมาเยี่ยมเยือน ทางเทศบาลก็ช่วยไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ ตามงบประมาณถามว่าเพียงหรือไม่ ตอบได้ว่าไม่พอ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมากจึงต้องกระจายไปให้ไดีเท่ากัน” /////ทีมข่าว นสพ คน นคร สกล