วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. คุณสมหวัง รุกขวัฒน์ และครอบครัว บริจาคเงินสดจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมรถเข็น 1 คัน เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
…………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ