เทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมทำความสะอาด โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

0
77

เทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมทำความสะอาด โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดวัด โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยร่วมกันทำความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน