ศรีสะเกษ ผู้ว่าฯ ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล และนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 22 อำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กรรมการเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เป็นจำนวนมาก

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำ ผวจ.ศรีสะเกษ และ ผวจ.ทั้ง 76 จังหวัด เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี พระบาท เข้ารับพระราชทานต้นไม้มงคล เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 62 เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์ บนถนนเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ทุกจังหวัด ดำเนินการจัดพิธีปลูกไม้มงคลพระราชทาน ในวันที่ 29 เม.ย. 62 พร้อมกันทั่วประเทศ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัด ในพื้นที่เหมาะสม มีความสง่างาม สมพระเกียรติ

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีขนาด 3 คูณ 3 เมตร และมีพื้นที่รอบนอก ขนาด 6 คูณ 6 เมตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ