นครสวรรค์ แง๊ะ .. สร้างความเข้าใจทีมงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนสตรีฯ

0
34

นครสวรรค์ แง๊ะ .. สร้างความเข้าใจทีมงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนสตรีฯ
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล มีเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 100 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองนครสวรรค์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพศาล สุขปัญญา อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายถึงทิศทางการขับเคลื่อนฯ
??ภาพ/ข่าว โดย โสภี บุญศิริ นวช.พัฒนาชุมขนชำนาญการ สถานีข่าว พช CNSนครสวรรค์ รายงาน?