จังหวัดตาก ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เน้นไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ก่อนบังคับใช้กฎหมาย

0
61
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดตาก ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เน้นไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ก่อนบังคับใช้กฎหมาย

วันนี้ (6 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีคณะกรรมการฯ จากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม พร้อมนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในจังหวัดตาก และจากข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก พบว่ามีเรื่องหนี้นอกระบบทั้งหมด 63 เรื่อง ดำเนินการยุติแล้ว 51 เรื่อง คงเหลือ 12 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ในส่วนข้อมูลศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พบว่ามีเรื่องหนี้นอกระบบ 64 เรื่อง ได้ดำเนินการยุติแล้วทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม จังหวัดตากได้ดำเนินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในระดับจังหวัดแบบบูรณาการตามแนวทางของรัฐบาล โดยมีการแต่งตั้งและประชุมติดตามแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการกู้หนี้นอกระบบมาลงทะเบียน ตลอดจนขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ ได้หาแนวทางการดำเนินการให้การช่วยเหลือ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเชิงรุก เน้นการจัดการทั้งด้านลูกหนี้นอกระบบและเจ้าหนี้ ดำเนินการจากมาตรการเบา เช่น การเจราจา การต่อรอง การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน