a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ช้างป่าหิว เจ้าหน้าที่ฯ เขาใหญ่ เร่งผลักดันช้างป่า แอบกินกระท้อนชาวบ้าน

นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ที่ผ่านมา เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 6 ได้จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อป้องกันช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และออกตรวจติดตามช้างป่าที่ออกไปหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้กลับคืนสู่ป่าเขาใหญ่ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อนช้างนครนายก และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ และราษฎร

ผลการออกตรวจเวลา 01.00 – 03.00 น. (27 เม.ย.62) พบช้างป่า จำนวน 1 ตัว ออกหากินบริเวณบ้านเขาดำ ม.3 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยช้างป่าได้เก็บกินมะพร้าว และกระท้อนของราษฎร เจ้าหน้าที่เขตการจัดการที่ 6 (นางรอง) จึงได้เร่งควบคุมตรวจสอบผลักดันช้างป่าให้เข้าพื้นที่อุทยานฯ ดังกล่าว

# ขอบคุณภาพข่าวจาก DNP1362 #ช้างป่า #เขาใหญ่