จ.พิษณุโลก ด้วยรักและห่วงใยสมาชิกใหม่ของกองทัพบก(เราคือครอบครัวเดียวกัน)

0
56

จ.พิษณุโลก ด้วยรักและห่วงใยสมาชิกใหม่ของกองทัพบก(เราคือครอบครัวเดียวกัน)

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่3 ได้มีความห่วงใยครอบครัวของทหารที่จะเข้ากองประจำการ ในผลัดที่1 และผลัดที่2 ของปี2562 ที่มีฐานะยากจนและความเดือดร้อน ขณะที่ลูกหลานเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ โดยให้หน่วยในพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายกังวลให้กับทหารขณะเข้าประจำการ
เมื่อวันที่28 เม.ย.62 เวลา 1000 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนาย กรรชัย บุญเพ็ชร และนายทรงพล เพชรสุ่น ในตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะบรรจุเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ ในปี2562 มีทางเจ้าตัวมีความกังวลก่อนเข้าเป็นทหารกองประจำการเนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน นายกรรชัยฯต้องดูแลยายที่พิการ และนายทรงพลฯ ต้องดูแลมารดาที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยทาง มณฑลทหารบกที่39 ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพือบรรเทาความ้ดือดร้อนเบื้องต้น และได้ประสานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในระหว่างที่ลูกหลานเป็นทหารกองประจำการ โดยทางกองทัพบกจะดูแลเหมือนคนในครอบครัว เพื่อให้ทางน้องๆทหารหมดห่วงและมีความสบายใจ ตลอดระยะเวลาที่เข้าเป็นทหารกองประจำการ ปรีชา นุตจัรส ราย งาน ข่าว