สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตาก จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 เวทีถนนปลอดภัย 4.0
วันนี้ ( 6 พ.ย.61 ) ที่ห้องประชุมจอมพล โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาตาก จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 เวทีถนนปลอดภัย 4.0 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และได้ร่วมลงนามความร่วมมือส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน 4 หน่วยงาน ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 2561 – 2564 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงการทางจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น
จากข้อมูลภาพรวมปัญหาอุบัติเหตุและสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตาก เดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 319 ครั้ง บาดเจ็บ 341 คน เสียชีวิต 135 ราย เดือนมกราคมถึงกันยายน ปี 2561 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 442 ครั้ง บาดเจ็บ 440 คน เสียชีวิต 165 ราย ซึ่งอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อำเภอแม่สอด อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า
นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนำเสนอผลการปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดมาตรการและแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดต่อไป

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน