เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว เปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

0
76

เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว เปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.62 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ร่วมกับส่วนราชการ และบริษัทนิวเชียงแสนกรุ๊ป ภาคเอกชนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ของ อ.เชียงแสน ได้เดินทางไปร่วมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ที่มีแหล่งท่องธรรมชาติ น้ำตกตาด 6 ชั้น ที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยลม เที่ยวชมวัฒนธรรมชนเผ่า ลาหู่ ที่มีสินค้าพื้นเมือง – อาหารอร่อย รวมจนถึงบ่อน้ำร้อน ปงเลาะ เมืองเมิง สปป.ลาว โดยทางด้าน ท่านเขื่อนเพ็ด. เจ้าเมืองต้นผึ้ง พร้อมหน่วยงานภาครัฐของเมืองต้นผึ้ง ซึ่งทางด้าน สปป.ลาว ได้เปิดการท่องเที่ยว แบบแหล่งธรรมชาติ โดยให้เส้นทางเรือข้ามแดนจากแม่น้ำโขง โดยการทำบัตรผ่านแดน (BORDER PASS ) ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ไป – กลับ
////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////////// รายงาน /////////////