ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดงาน“มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ของดีอำเภอสระใคร”
จังหวัดหนองคาย เปิดงาน“มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร” สืบสานประเพณีโบราณ และจัดแสดงโชว์หุ่นจักสานจากไม้ไผ่ที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอสระใคร ได้จัดงานมหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร ประจำปี 2562 โดยมี นายรณชัยชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และบูชาข้าวเปลือกแล้วนำไปไว้ในพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ซึ่งจะเป็นข้าวมงคลที่ชาวบ้านจะนำไปใช้ในฤดูทำนา
กิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีพิธีการรำบวงสรวงของนางรำจาก 3 หมู่บ้านของอำเภอสระใคร การแสดงแสง สี เสียง เล่าขานตำนานอู่ข้าว ชาวอำเภอสระใคร ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อำเภอสระใคร การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าว การประกวดธิดาข้าวหอม ประกวดคู่ขวัญชาวนา นอกจากนั้น ยังได้ยัดแสดงงานมีหุ่นหลายรูปแบบ ที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำตอกไม้ไผ่มาสานสลับกันเป็นรูปร่าง อาทิ คิงคอง ปลากด ไดโนเสา เห็ด เป็นต้น และที่สำคัญยังมีพระมหาธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ที่สร้างขึ้นจากรวงข้าวถือเป็นเจดีย์ข้าว ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ชาวบ้านและเกษตรกรชาวอำเภอสระใครได้ร่วมกันบริจาครวงข้าวเพื่อนำมาสร้างขึ้นไว้เป็นที่สักการะ อีกทั้งยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปในบริเวณงานเป็นจำนวนมากด้วย