a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด..วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระเจ้าใหญ่เทวราช สรงน้ำพระขอพร และประเพณีบุญผะเหวด

พร้อม กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วทุกสารทิศ เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

ที่วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านป่ายาง หมู่ที่ 9 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////

ศรีไพร ทูลธรรม  ผู้รายงานข่าว

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด