กระบี่เตรียมพร้อมพัฒนาคลองท่อมแหล่งท่องเที่ยวอันซีน ให้เป็นเมืองสปาต้นแบบ (spa Town)

วันที 6 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ นายณพรวิศิษฏ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา พร้อมด้วย นายศรีสุวรรณ ค้าของ ปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม นายบรรณกร นันทวิสัย นายกสมาคมผู้ประกอบการน้ำพุร้อนไทย นายสมโภช เพชรสุทธิ์ ปลัดอำเภอ นายสีลม บุญก่อ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอแบบร่างเบื้องต้น โครงการจ้างออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเมืองสปา

ซึ่งอำเภอคลองท่อมมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญหลากหลายแห่ง เช่น สระมรกต น้ำตกร้อนสะพานยูง และ น้ำพุร้อนเค็ม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุ 3 แห่งที่มีความพร้อม และเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนคลองท่อม จนกลายเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างนิยมพากันมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก

นายณพรวิศิษฏ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา กล่าวว่า โดยจะดำเนินการออกแบบและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่างๆในอำเภอคลองท่อม อาทิเช่น น้ำตกหินเพิง น้ำพุร้อนบ้านพรุใหญ่ และจุดบริการนักท่องเที่ยว (GATEWAY) ซึ่งได้ยึดถือตามแนวทางและรายละเอียดข้อกำหนดโครงการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเมืองสปาต้นแบบ (spa Town) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน