ร้อยเอ็ด-(พระอาจารย์ทอง) พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตานุเคราะห์ ทำพิธีถอดถอนคุณไสย์ มนต์ดำ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขทางจิตใจให้ญาติโยม๛

วันเสาร์ที่(๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)เมื่อเวลา๑๖.๑๙ น. ณ วัดโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นผู้บริกรรมคาถา พระพุทธคุณประกอบไปด้วยการสวดและ พิธีกรรมทางพุทธคุณ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(พระอาจารย์ทอง) พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตานุเคราะห์ ทำพิธีถอดถอนคุณไสย์ มนต์ดำ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขทางจิตใจให้ญาติโยม ทั่วทุกสารทิศ

ถือได้ว่า ได้ทั้งบุญกุศลอิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ สุขถึงธรรม สุขถึงใจ.สาธุ๛

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
สื่อฯสำนักข่าว,ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด