มอบเสื้อสีเหลืองและหมวกสีฟ้าตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้จิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินถวายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562
ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ พันเอก ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราชกูร
โดยนายวิชัย อรุณสิริตระกูล นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมกับนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ด้วยการนำเสื้อสีเหลืองและหมวกสีฟ้า ตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 มามอบให้กับจิตอาสา จำนวน 500 ชุด จากนั้นเป็นการทำความสะอาดด้วยการกวาดขยะและเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี และนำลูกบอลอีเอ็มไปโยนในลำคลองจากและคลองบางปู หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียในลำคลองก่อนที่จะไหลลงสูหาดอ่าวนาง
โครงการดังกล่าวด้วยปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ สาเหตุดังกล่าวเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักรู้ตระหนักคิดแก่จิตอาสา ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมีความหวงแหนธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดกระบี่ เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางทะเลและทางบก และเพื่อรักษาฟื้นฟูให้ท้องทะเลไทยกลับคืนสู่ความสมบูรณ์สวยงามอีกครั้ง…
กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน